Hovudmålet for Vestland fylkeskunstlag er å bidra til at flest mogleg i Vestland fylke får tilgang til profesjonell kunst