Aktivitetar

09. september 2023

Invitasjon til kunstseminar

Sumaren 2023 har Kunstmuseet i Førde hatt ei eiga utstilling med Astrup. Ein lokal og nasjonal malar som har fått ny nasjonal og internasjonal merksemd dei siste åra.

Fylkeskunstlaget ynskjer å nytte dette høvet til å samle kunstinteresserte frå heile fylket til eit dagseminar i Førde den siste helga denne utstillinga varar. 

Laurdag 09.09 har vi sydd saman eit seminar med mellom anna dette innhaldet:

  • Omvising med kurator på utstillinga Nicolai Astrup
  • Dialog om kunst og kunstformidling med introduksjon av avdelingsdirektør Tor Martin Leknes, Musea i Sogn og Fjordane. 
  • Felles samtale om lokallaga sine behov og korleis styrke det lokale arbeidet med kunstformidling

Vi ber lokallaga gje ei tilbakemelding om deltaking slik at vi kan førebu servering m.m.

Lokallaga må sjølv dekke kostnadane ved reise og opphald.

Meld deg på

«Karikatur og kommentar»

Vandreutstilling 2022

I eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane kunstmuseum og fylkeskunstlaget, er det laga ei vandreutstilling, basert på ei utstilling ved kunstmuseet i Førde.

Vandreutstillinga har tittelen «Karikatur og kommentar» og vert tilgjengeleg for lokallaga frå 15.01.22.

-

kurator Fridtjof Urdal
fridtjov.urdal@gmail.com
tlf. 957 39 958

Se digital utstilling