Tom Kosmo - Comfort Blanket

Tom Kosmo - Comfort Blanket

Årets sommarutstilling i Kabuso er ved Tom Kosmo og vert vist i til og med sundag 18. september.

Kosmo byr på ei stadstilpassa utstilling for Kabuso – med veggmaleri, teikningar og skupturar.

Den kunstnarlege verda hans balanserar mellom presis realisme og overskridande fantasi, lokalisert i rom der malte landskap opptrer som scenografisk bakteppe både for betraktaren og dei øvrige verka.

Tom Kosmo har ei lang rekkje utstillingar bak seg ved mellom anna KODE , Nordnorsk kunstmuseum, Haugesund kunstforening og Norske grafikere

>>> Sjå nettstaden til kunstnaren

Tilbake til bloggen