Hadeland Glassverk - Magne Furuholmen

Hadeland Glassverk - Magne Furuholmen

Utstillingen er i all hovedsak bestående av nye arbeider laget i 2022, med verk på papir, i keramikk, og i glass. De nye papir-arbeidene i peker muligens i en litt ny retning for mitt vedkommende - forenkling og frigjøring fra tekstmateriale kan kanskje være stikkord. Utstillingens tittel 'Aizuri-e’ er hentet fra en historisk viktig periode i japansk trykke-kunst, der det rike og lyssterke pigmentet ‘Preussian Blue’ tok over for plantebaserte pigmenter som indigo og andre, og ga nye muligheter til å lage kunstverk i forskjellige valører i blått. Hokusai og andre størrelser har plassert dette pigmentet og dets muligheter tungt inn i kunsthistorien, og dette pigmentet var altså mitt valg denne gang for å utforske et mer monokromt, tonalt billedspråk. På mange måter brakte det meg tilbake til min fascinasjon for orientalsk kunst - der mitt kunstnerskap begynte, med tekst og kalligrafi som et bærende element.
 
 
Et hovedverk fra 2021 er dog med: ‘Völuspa’ er et 25m langt monotypi, trykket på ett enkelt papir, og laget i et anfall av overmot under pandemien til en utstilling på Alnes kultursenter utenfor Aalesund etter invitasjon av min gode venn Ørnulf Opdahl. Tematisk er dette verket min abstraherte versjon av den norrøne skapelses-beretningen, med utgangspunkt i en gammel engelsk oversettelse av Edda.
 
Det er ca 20 år siden jeg samarbeidet med Hadeland Glassverk for første gang. Jeg hadde på det tidspunkt allerede jobbet noe med blyglass / glassmalerier i Danmark for diverse utsmykninger, men hadde aldri vært tett på prosessene i selve glasshytta der eminente håndverkere skaper magi ved hjelp av tusen år gamle metoder og rødglødende glass-masse som blåses og transformeres til uvirkelig vakre og skjøre ting. 
 
Resultatet den gang var en ambisiøs serie med unike 90 cm høye munnblåste glasskrukker. Krukkenes størrelse og utforming la seg ifølge ekspertisen tett opp mot grensen av det som var fysisk mulig, og som krevde mye eksperimentering for å komme i mål. Nå, 20 år senere, kom jeg altså tilbake til glassverket og til den gamle tre-formen som ga krukkene mine sin form, og selv om metodikken og utfordringene var de samme og dette på mange måter føltes som å ta på seg et par innkjørte arbeidshansker blant annet fordi miljøet i hytta føltes mer kjent, så var opplevelsen av å jobbe med egne hender i flytende glass og magien som skjer der stadig ny og overraskende. 
 
Glass-arbeidene i denne utstillingen er begynnelsen på et videre samarbeid med Hadeland Glassverk og sjefdesigner Maud Bugge, og det vil på et senere tidspunkt lanseres unike objekter i grenseland belysning / glass-skulptur.
 
Forsøk på å lage kunstnerisk relevante verk med gamle teknikker står nok relativt sentralt i mitt kunstnerskap uten at dette egentlig har vært en strategi - jeg fascineres nok simpelthen av gammelt håndverk der jeg må forsøke å tilegne meg kunnskap underveis. Jo mindre jeg vet, jo friere er jeg, men det krever også at man er relativt lydhør for muligheter og begrensninger underveis. I et slikt samarbeid mellom kunstner og håndverkere viskes skillet mellom rollene tidvis ut, og teamwork og samspill er en nødvendighet, ikke så langt unna det å spille musikk på en scene. 
 
Resultatet må andre vurdere, men jeg gleder meg over at entusiasmen for prosjektet underveis i det 4-mann sterke teamet mitt, bestående av glassblåserne Svein, Frode, Peter og Stylianos på glassverket matchet min egen. Jeg kunne ikke laget disse objektene uten dem.
 
For en kunstner er det å jobbe med leire, glass, og grafikk å gi seg prosessene i vold. Alle disse materialene har noe av det samme unike ‘overraskelses-momentet’ i seg: Man jobber med ubrent eller glødende materie - eller lager speilvendte spor i en plate - slik som i trykkeprosessen - og når man så sender verket inn i pressen eller ovnen er det ingen vei tilbake; korrigering er ikke lenger en mulighet. Magien ligger i at verkene her transformeres på nesten alkemystisk vis, og selv med etterhvert lang fartstid og erfaring, er opplevelsen av å se det ferdige resultat komme ut knyttet til spent forventning - omtrent som å pakke opp en gave.

 

Tilbake til bloggen